Privaatsusteate eesmärk on selgitada, milliseid Sinu isikuandmeid, millisel eesmärgil ja millistele reeglitele tuginedes me töötleme ning millised on Sinu õigused. Sinu isikuandmete vastutav töötleja on Soome Maja OÜ asukohaga Tuleviku tee 12, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75312, e-kirja saab saata aadressile info@soomemaja.ee.

1. Kui külastad meie veebilehte, töötleb Sinu andmeid ka meie partner ja veebilehe majutaja, zone.ee, kelle privaatsuspoliitika on leitav siin: https://www.zone.ee/et/lepingud/isikuandmete-kaitse-gdpr/. Kui vaatad meie veebilehel videoid, töötleb Sinu isikuandmeid Youtube, kelle privaatsusteavitus on leitav siin: https://policies.google.com/privacy?hl=et

2. Kui kontakteerud meiega veebivormi abil, küsime Sinu nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. GDPR lubab töödelda isikuandmeid ka lepingu sõlmimiseks valmistumisel, nt pakkumise tegemiseks ja läbirääkimisteks. Neid andmeid koos Sinu pöördumise sisuga säilitame Mailchimp’is e-kirja kujul viis aastat, et jätta Sulle mõtlemisaega ning teha uuesti meie poole pöördumine võimalikult lihtsaks. Mailchimp’i privaatsusteavitus on leitav siin: https://mailchimp.com/gdpr/

3. Kontaktivõtu käigus küsime ka Sinu nõusolekut meie uudiskirja saamiseks Sulle sobivas kanalis. Oma nõusolekust võid igal hetkel loobuda uudiskirja all-servas asuva lingi kaudu ilma, et see mõjutaks meievahelise lepingu sõlmimist või selle täitmist.

4. Kui Sinust saab meie klient, siis säilitame Sinu nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbri, meiliaadressi ja tellimustega seotud info. Neid andmeid salvestame Google’i pilve ja säilitame edaspidi 50 aastat, sest just nii kauaks anname maja kandvatele konstruktsioonidele garantii. Kliendi andmeid töötleme meievahelise lepingu täitmiseks.

5. Seadus annab Sulle isikuandmetega seotud õigusi, mille kasutamiseks palume Sul end identifitseerida:

5.1. Õigus oma andmetega tutvuda – Sul on õigus küsida ja teada, milliseid andmeid meil on Sinu kohta kogunenud ning kuidas me nendega ümber käime. Küsimused palume saata aadressil info@soomemaja.ee

5.2. Õigus andmete parandamisele: Sul on õigus nõuda ebakorrektsete või ebatäpsete isikuandmete parandamist või täpsustamist.

5.3. Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Sul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Samas ei pruugi meil sellisel juhul olla võimalik jätkata kliendilepinguga, sest lepingu täitmiseks on teatavad andmed vajalikud. Samuti on meil seadusest tulenevaid kohustusi, mis nõuavad teatavate andmete säilitamist nt raamatupidamisdokumendid.

5.4. Õigus esitada vastuväiteid: Sul on õigus esitada enda isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid, eeskätt siis, kui tegu on otseturundusega.

5.5. Õigus töötlemise piiramisele: Sul on õigus nõuda enda isikuandmete töötlemise  piiramist (näiteks sellel ajal kui kontrollime Sinu isikuandmete õigsust või käsitleme Sinu esitatud vastuväited).

5.6. Õigus andmete ülekandmisele: Sul on õigus saada meie käest Sind puudutavaid isikuandmeid, mida oled meile esitanud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul.

5.7. Õigus nõuda, et Sinu osas ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud andmetöötlusel, sh profiilianalüüsil. Me ei kasuta automatiseeritud andmetöötlust ega tee sellel põhinevaid otsuseid.

5.8. Õigus kaitsta oma huve: kui Sul tekib isikuandmetega seotud küsimusi, võid alati pöörduda aadressil info@soomemaja.ee. Kui Sa leiad, et me rikume Sinu isikuandmete töötlemisega seotud õigusi, on Sul alati õigus pöörduda Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole.

6. Me kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab Sinu seadmesse (arvutisse, telefoni), kui Sa veebilehte külastad. Küpsiseid kasutame erinevatel eesmärkidel. Tehnilised küpsised on vajalikud veebilehe külastaja sirvimismugavuse tagamiseks. Analüütilisi- ja reklaamiküpsiseid paigaldame ainult Sinu eelneval nõusolekul.

6.1. Facebook Pixel mõõdab kodulehel toimuvat ja edastab andmed tagasi Facebooki ning aitab meil oma reklaame suunata neile, kes meie kodulehte on külastanud. https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel ; https://www.facebook.com/privacy/explanation

6.2. Mouseflow on kasutusel kasutajakogemuse analüüsimiseks, mõistmiseks ja parandamiseks. https://mouseflow.com/gdpr/

6.3. Google Analytics võimaldab meil jälgida veebilehel toimuvat, nt külastuse kestust, millist veebilehitsejat külastaja kasutab, kus asub jne. https://analytics.google.com

6.4. Google Ads võimaldab luua reklaami ja seda huvilistele saata. https://ads.google.com/home/. Google’i privaatsuspoliitika on kättesaadav siin: https://policies.google.com/privacy?hl=et

7. Meie Sinu andmeid ELi-st välja ei saada, kuid seda võivad teatud juhtudel teha Google ja Facebook, kelle teenuseid me kasutame. Nt Google haldab servereid üle kogu maailma ja seetõttu võidakse teavet töödelda Sinu elukohariigist väljaspool asuvates serverites.

8. Kolmandatele isikutele, sh ametiasutustele, edastame Sinu isikuandmeid ainult siis, kui neil on seadusest tulenev õigus neid saada. 

9. Kasutame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et Sinu isikuandmete töötlemine oleks turvaline ja andmed kaitstud.