Ehitamise etapid

Unistus oma kodust

Maja ehitamine saab tavaliselt alguse unistusest, just sellest oma isikupärasest kodust inimese unistustes. Alustuseks tasukski täpselt selgusele jõuda oma vajadustes ja soovides, kuna õnnestunud maja projekteerimine põhineb alati tulevase elaniku vajadustega arvestamisel. Hoolimata sellest, kas ehitamissoovi vallandab mingi teatud majatüüp või sinu unistuste krunt, mõtle järele, mis on sinu jaoks tulevase kodu puhul oluline. Ideefaasis võid tutvuda eri stiili majadega näiteks meie veebilehekülgedel, kust võid maju tutvustavad brošüürid ka koju tellida. Ideid ja informatsiooni erinevate lahenduste kohta võid otsida ka meie majaesitlustelt.

Krundi valik

Maja ehitamise tähtsaimaks etapiks on krundi soetamine. Krunt on maja ehitamisel määravaim tegur eriti juhul, kui see asub tihedasti asustatud elamurajoonis. Krundi valimisel tuleb põhjalikult tutvuda elamurajoonide planeerimiseeskirjadega, kuna need määratlevad ehitusõiguse ja selle, millise maja krundile ehitada tohib. Planeerimistingimustes on muu hulgas kirjas korruste arv, maja kuju, välised värvilahendused ja see, kuidas maja ilmakaarte suhtes krundile paigutada.

Majatüübi valik

Eelmisest punktist ilmnes, et projekteerimistingimused võivad väga täpselt määratleda selle, millise maja krundile ehitada tohid, seega käib krundi hankimine käsikäes majatüübi valimisega. Majatootjatel on kindlasti valmis majatüüpe, mis sobivad nii sinu vajaduste, eelarve kui ka planeerimistingimustega. Soome Maja suudab oma majatüüpidest kohandada just sulle meelepärase, ent võib projekteerida ka täiesti uue, sinu soovidele vastava maja. Seetõttu tasubki hiljemalt selles etapis ühendust võtta majamüüjaga, kes aitab sul välja valida just sinu unistuste kodu, võttes arvesse krundi piiranguid.

Eskiis ja pakkumine

Järgmises etapis vaadatakse koos majamüüjaga läbi see, millise sisu ja valmidusastmega uue kodu soetada soovid. Sinu soovidele vastavalt koostatakse pakkumine. Hiljemalt nüüd tuleks pangast laenu taotleda, et unistused ja reaalsus kindlasti ühtiksid ja pakkumise sisu vastaks sinu soovidele. Nüüd võib majast joonistada ka eskiisi, seda eriti juhul, kui maja hakatakse projekteerima puhtalt lehelt ja vastavalt sinu soovidele.

Tehingu sõlmimine

Kui õige majatüüp ja soovitud sisu on koos maja müüjaga leitud ja pank on näidanud rohelist tuld, võib sõlmida tehingu ja siirduda loaprotsessi etappi.

Loaprotsess 1-6 kuud

Pärast tehingu sõlmimist taotletakse ehitusluba, mille saamine võtab sõltuvalt asukohast aega 1-6 kuud. Selles etapis tuleb arvestada ka mingi hulga muu paberitööga, ent seda aitavad sul teha palgatud peaarhitekt ja vastutav meister. Kui kõik paberitööd on tehtud ja load saadud, võib alustada ehitamisega. Samal ajal planeeritakse muu hulgas maja struktuur ning kütte, vee ja ventilatsiooniga seonduv.

Ehitamine 6-8 kuud

Ehitamise esimesed etapid hõlmavad pinnasetöid ja vundamendi rajamist. Vundamendi, muude ettevalmistustööde ning kütte-, vee- ja ventilatsioonitööde jaoks tuleks varuda 4-6 nädalat. Sõltuvalt ostetavast majapaketist võib vundamendi rajamine jääda sinu või maja tarnija õlule. Maja ehitamine ise kestab sõltuvat maja suurusest, kujust ja krundist 6-8 kuud. Sinu maja ehitamises osalemise määr sõltub valitud tarnepaketist. Sissekolimisvalmis variandi puhul ehitavad Soome Maja professionaalid kodu sinu jaoks valmis ja sinu ülesandeks jäävad peamiselt vaid maastiku- ja õuetööd ning lubade ja liitumiste hankimine. 

Niisiis kulub ehitusloa saamisest uude kodusse kolimiseni umbes 7-12 kuud.