Ehitusinformatsiooni modelleerimine ehk BIM

Ehitusinformatsiooni modelleerimine ehk BIM (Building Information Modeling) on olnud juba aastaid üks ehitusala kesksemaid, kui mitte keskseim arengusuund ja viis asju teha. Millega on praktikas tegu ja millist kasu toob see ehitamise nii ehitajale kui tellijale?

Informatsioon ja modelleerimine

Informatsiooni modelleerimise mõiste koosneb kahest sõnast: informatsioon ja modelleerimine. Alljärgnevalt tutvume nendega lähemalt.
Võtame näiteks ehitise seina. Seinaga seostub lisaks infole mõõtude kohta (pikkus, paksus, kõrgus) ka muud informatsiooni, näiteks selle eri struktuurikihid ja tehnilised väärtused. Traditsiooniliste, üksnes joonistel, loeteludel ja erinevatel selgitustel põhinevate tegevusviiside puhul asetsesid need andmed mainitud infomaterjalides üksteisest eraldi. Sellest pole midagi, majad ehitati valmis ka sel viisil ja ehitatakse tulevikuski.

BIM on 3D

BIM tähendab ka 3D-modelleerimist. Ehitis ja kogu sellega seonduv tehnika 3D-modelleeritakse. Samal viisil modelleerib näiteks elektriprojekti tegija kaabliriiulid ja valgustid ning kütte- kanalisatsiooni- ja ventilatsiooniprojekti tegija ventilatsioonikanalid. Sellest saadav suurim kasu on kvaliteedi paranemine. Projekti osapooled võivad 3D-mudelite abil teha kokkupõrkekontrolle, pärast mida võib näiteks elektriprojekti tegija olla kindel selles, et tema kujundatavad kaabliriiulid ei tungi ventilatsioonikanalitesse ja vastupidi. Kui kõnealuse kaabliriiuli jaoks on vaja seinakonstruktsioonidesse auku, täidab konstruktsioonide projekteerija ka “augutellimuse” informatsioonimudelit kasutades. Õigupoolest ongi nii, et muudatused tehakse pigem ekraanil kui objektil ehk “pigem hiire kui Hiltiga, mis on Liechtensteinis asuv professionaalidele mõeldud ehitustööriistade tootja”, nagu ühe ehitusettevõtte projektijuht omal ajal BIM-i eelistest rääkides tõdes.

BIM osaleb Teie maja projekteerimises

Kus BIM-i näha on ja millist kasu toob see ehitise lõppkasutajale? Esiteks hõlbustavad 3D-mudelid tulevase kodu kavandamisprojektis asjade tajumist. Juba on olemas süsteemid, kus lõppklient võib oma tulevase kodu 3D-mudelit vaadelda naabermaju sisaldavas virtuaalmaailmas ja kindlustada kasvõi elutoa akna vaated naaberkrundile.

 BIM-i lõppeesmärgiks on kvaliteetsem ja kulutõhusam ehitamine, selle tööriistadeks on informatsioonimudelil põhinevad projekteerimis- ja ehitusprotsessid ning kasutuses on ühtne keel – IFC.